01 02 03 04 05

Điều Lệ

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công tyImage

 Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

 

Xem Chi Tiết

Hệ Thống Phân Phối

ChImageúng Tôi Có Hệ Thống Phân Phối Rộng Lớn

Hệ thống phân phối rộng khắp từ Bệnh Viện, Đại lý, Cửa Hàng bán lẻ...Ngoài ra chúng tôi còn xuất khẩu ra thị trường các nước:

Xem Chi Tiết

   

Dịch Vụ Khuyến Mãi

LuImageôn có chương trình khuyến mãi cho khách hàng thân thiết

Chiết khấu theo phần trăm và khuyến mãi theo tỉ lệ...

 

Xem Chi Tiết

 

Giới Thiệu

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.

Tên tiếng Anh: Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Vốn điều lệ: 127.829.040.000đ .

Xem Thêm

Tin Mới

Thông báo thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16  (ngày 13/08/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (ngày 23/07/2016)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (ngày 21/07/2016)

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ngày 21/07/2016)

 

Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua ESOP (ngày 20/06/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (ngày 17/06/2016)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ  phiếu của người có liên quan. (ngày 17/06/2016)

Nghị quyết ĐHCĐ 2016 (ngày 26/04/2016)

Báo cáo tài chính quý I- 2016 (ngày 26/04/2016)

Biên bản ĐHCĐ năm 2016 (ngày 26/04/2016)

Điều lệ niêm yết công ty Vidipha- Sửa đổi theo NQ 23-04-2016 (ngày 26/04/2016)

Thông báo nhận cổ tức năm 2016 (ngày 26/04/2016)

Bổ sung tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 21/04/2016)

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 12/04/2016)

Báo cáo thường niên năm 2015 (ngày 06/04/2016)

Thư mời đại hội cổ đông năm 2016 (ngày 01/04/2016)

Báo cáo tài chính văn phòng công ty Vidipha năm 2015 (ngày 29/03/2016)

Báo cáo tài chính tổng hợp công ty Vidipha năm 2015 (ngày 29/03/2016)

Thông báo điều chỉnh ngày nhận cổ tức đợt 02/2015 (ngày 18/03/2016).

Tin cũ hơn


Liên kết website