01 02 03 04 05

Điều Lệ

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công tyImage

 Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

 

Xem Chi Tiết

Hệ Thống Phân Phối

ChImageúng Tôi Có Hệ Thống Phân Phối Rộng Lớn

Hệ thống phân phối rộng khắp từ Bệnh Viện, Đại lý, Cửa Hàng bán lẻ...Ngoài ra chúng tôi còn xuất khẩu ra thị trường các nước:

Xem Chi Tiết

 

 

 

Dịch Vụ Khuyến Mãi

LuImageôn có chương trình khuyến mãi cho khách hàng thân thiết

Chiết khấu theo phần trăm và khuyến mãi theo tỉ lệ...

 

Xem Chi Tiết

 

Giới Thiệu

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.

Tên tiếng Anh: Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Vốn điều lệ: 87.000.000.000đ .

Xem Thêm

Tin Mới

Thông báo v/v chia cổ tức 2013 (ngày 10/04/2014)

 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014(ngày 07/04/2014)

 

Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2014(ngày 7/01/2014)

 

tThông báo khuyến mãi lễ 30/4 và 1/5 (ngày 01/04/2014)

 

Thông báo chữ ký Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc (ngày 31/03/2014)

 

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc. (ngày 31/03/2014)

 

Báo cáo thường nhiên 2013 (ngày 31/03/2014)

 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2014 (ngày 26/03/2014)

 

Báo cáo tài chính công ty Vidipha (ngày 26/03/2014)

 

Báo cáo tài chính tổng hợp công ty Vidipha (ngày 26/03/2014)

 

Biểu mẫu đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2014 (ngày 18/03/2014)

Thông báo về ngày cuối cùng đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2014( ngày 06/03/2014)
 
Thông báo v/v đăng ký lưu ký cổ phiếu (ngày 25/02/2014)
 

Thông báo khuyến mãi xuân 2014 (ngày 14/01/2014)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (ngày 14/01/2014)

Tin cũ hơn


Liên kết website