Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
17 khách & 0 thành viên trực tuyến

Thông báo nhận cổ tức 2017

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 08-38440448 – FAX : 08-38440446

Website : http://vidipha.com.vn


THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2016

 

Căn cứ Nghị quyết số 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP được Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 thông qua ngày 22/04/2017. Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2016 như sau :

 

 1 – Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 20% trên mệnh giá, tương đưong 2.000 đồng/cổ phần.
 2 – Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 23/03/2017.
 3 – Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt, cụ thể như sau :

* Cổ đông đang làm việc trong Công ty VIDIPHA : Nhận cổ tức từ ngày 12/05/2017.

* Cổ đông khác ngoài Công ty VIDIPHA : nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 16/05/2017.
     
 4 - Địa điểm chi trả cổ tức :

* Đối với cổ phiếu chưa thực hiện lưu ký :

- Cổ đông Phía Nam : Nhận cổ tức tại  địa chỉ :  Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA - Phòng Kế Toán. Số 184/2 Lê Văn Sỹ - F10 - Q. Phú nhuận - Tp.HCM - ĐT : 08 – 39976162 – Fax : 08 – 38440446 – Liên hệ : Anh Nghiêm Minh Tuấn.

- Cổ đông Phía Bắc : Nhận cổ tức tại  địa chỉ :  Phòng Tài chính Kế toán – Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha Tại Hà Nội. Số NV38, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-043)5400268 - Fax:(84-043) 5400266

 

* Đối với cổ phiếu đã thực hiện lưu ký : Quý cổ đông nhận cổ tức qua tài khoản lưu ký.

 * Lưu ý :
-         Khi đến nhận cổ tức cần mang theo sổ cổ đông và CMND để tiện việc đối chiếu.
-         Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Phường - Xã.
-         Cổ đông yêu cầu chuyển khoản, cần gửi Giấy yêu cầu chuyển khoản qua đường bưu điện. Đối với cổ đông đã có đăng ký tài khoản nhận cổ tức, Công ty sẽ chuyển khoản cổ tức theo tài khoản đã đăng ký, trường hợp có thay đổi thông tin tài khoản đề nghị cổ đông gửi lại Giấy yêu cầu chuyển khoản về Công ty VIDIPHA theo địa chỉ trên trước ngày 09/05/2017.   

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                                Chủ tịch

Download: - Giấy yêu cầu chuyển khoản cổ tức                                                                        (Đã ký)

                    - Giấy ủy quyền nhận cổ tức                                                                            DS. Kiều Hữu