Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
14 khách & 0 thành viên trực tuyến

Báo cáo kiểm toán soát xét báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2017

Báo cáo kiểm toán soát xét báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2017 với tổng doanh thu đạt 232 tỷ (đạt 50% KH), tổng lợi nhuận đạt 42,45 tỷ (đạt 70% KH).

 

Xin vui lòng nhấn chọn vào ĐÂY để tải văn bản.