Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
48 khách & 0 thành viên trực tuyến

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 18/08/2018.

Ngày 18/08/2018, Chi bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tại Hà nội đã tổ chức lễ kết  đảng cho đồng chi Lương Đức Thắng