Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
7 khách & 0 thành viên trực tuyến

Đại hội người lao động năm 2019

Ngày 23 và 24/5/2019, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 tại Văn phòng Công ty và Chi nhánh Vidipha tại Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc , Ban chấp hành công đoàn và đại diện các Chi nhánh Hà Nội, Cần Thơ, Văn phòng đại Vidipha tại Đà Nẵng, các cửa hàng và toàn thể người lao động tham dự.

 Hội nghị người lao động gồm các nội dung sau:

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019

Tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2018

Trả lời các kiến nghị của người lao động

Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi năm 2018, dự kiến năm 2019

Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, định hướng SXKD cho những năm tiếp theo

Quyết định khen thưởng Các Chiến sĩ thi đua, lao động xuất sắc và các Thành tích/công trình/sáng kiến/giải pháp hữu ích

Thưởng cho các đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2018.