Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
8 khách & 0 thành viên trực tuyến

Trao tiền hỗ trợ cho nhân viên Nguyễn Thị Hằng

Với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn được chia sẻ một phần gánh nặng vật chất cho người lao động của Công ty bị bệnh nặng.

Ủng hộ lời kêu gọi của Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, đoàn viên công đoàn Văn phòng và các Chi nhánh trực thuộc công ty Vidipha đã ủng hộ cho Chị Nguyễn Thị Hằng, Công nhân Vệ sinh công nghiệp -  Chi nhánh Bình Dương với số tiền là 30.000.000 đồng

Ngày 15/08/2019, thay mặt lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, Ông Huỳnh Võ Thuật – Chủ tịch Công đoàn và Ông Phan Công Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến tận nhà trao số tiền 30.000.000 đồng cho Chị Nguyễn Thị Hằng.

Nhận được số tiền trên, Chị Nguyễn Thị Hằng rất xúc động và cảm ơn Ban lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn công ty, đã quan tâm giúp đỡ gia đình chị trong lúc khó khăn, hứa phấn đấu và yên tâm công tác lâu dài tại công ty.