Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
14 khách & 0 thành viên trực tuyến
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ bà Dương Minh Liễu (Thành viên HĐQT) T4/2019. 11/04/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG T4/2019 11/04/2019
Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2019 10/04/2019
Thông báo họp Đại hội cổ đông 2019 09/04/2019
Thông báo v/v chấm dứt HĐLD với ông Lê Nguyên Hùng 06/04/2019
Thông báo nghỉ lễ 06/04/2019
Hội nghị tổng kết năm 2018 chi nhánh Tây Nam Bộ 06/04/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 01/04/2019
Hội nghị người lao động 2019 và lễ tổng kết năm 2018 tại chi nhánh Hà Nội 26/03/2019
Cty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Hoàng Văn Hòa, Hoàng Thế Bắc 14/03/2019
Cty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 07/03/2019
Cty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Dương Minh Liễu (TV HĐQT).06032019 06/03/2019
Cty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Dương Minh Liễu (TV HĐQT). 22/02/2019
Thông báo nghỉ tết Nguyên đán của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA 31/01/2019
Lễ tổng kết và tất niên công ty Vidipha năm 2018 31/01/2019