Tin Tức

Tin Tức sẽ được cập nhật thường xuyên nhằm cung cấp những thông tin mới nhất cho khách hàng, cổ đông và nhân viên công ty..

 

ImageThông Báo Chốt Danh Sách Đại hội Cổ Đông 2012 và lĩnh cổ tức 2011

 16/02/2012

Xem Chi Tiết
 

ImageBáo Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 11/2011

 07/11/2011

Nhân Viên Kế Toán

Xem Chi Tiết
 

ImageBáo Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

06/10/2011

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ tháng 4 năm 2011

Xem Chi Tiết
 

ImageBáo Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 9/2011

 05/09/2011

Nhân Viên Kế Toán và Dược Sỹ Trung Cấp

Xem Chi Tiết
 

ImageBáo Cáo Tài Chính quý 2 2011

 10/8/2011

.

Xem Chi Tiết
Image

Chương Trình Khuyến Mãi Tháng 8/2011

10/8/2011

.

Xem Chi Tiết
Image

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 2011

01/08/2011

.

Xem Chi Tiết