THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng nhà ở nhân viên chi nhánh Công ty VIDIPHA tại khu tái định cư Hòa Minh 1, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng". Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm