TẤT CẢ TIN TỨC
 • 25-03-2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN VÀ PHÒNG NGHIỆP VU KINH DOANH NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN VÀ PHÒNG NGHIỆP VU KINH DOANH NĂM 2023

 • 25-03-2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023

 • 07-03-2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI HÀ NỘI NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI HÀ NỘI NĂM 2023

 • 07-03-2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI MIỀN TRUNG 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI MIỀN TRUNG 2023

 • 02-03-2023

Thành lập chi hội dược học lâm thời

Thành lập chi hội dược học lâm thời

 • 02-03-2023

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ THIẾT BỊ SẮC KÝ LỎNG THÁNG 02/2023

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ THIẾT BỊ SẮC KÝ LỎNG THÁNG 02/2023

 • 23-12-2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2022

 • 16-12-2022

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Chi nhánh Tây Nam Bộ

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Chi nhánh Tây Nam Bộ

 • 16-12-2022

Nhà thuốc VIDIPHA đạt chuẩn GPP tại Thành phố Hà Nội

Nhà thuốc VIDIPHA đạt chuẩn GPP tại Thành phố Hà Nội

 • 16-12-2022

Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Phúc Lai Thành năm 2022

Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Phúc Lai Thành năm 2022

 • 16-12-2022

Đại hội chi bộ Khối văn phòng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội chi bộ Khối văn phòng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025

 • 16-12-2022

Chương trình đào tạo cán bộ cấp trung năm 2022

Chương trình đào tạo cán bộ cấp trung năm 2022

 • 16-12-2022

Tham dự Hội nghị Triển lãm ngành Dược tại Đức năm 2022

Tham dự Hội nghị Triển lãm ngành Dược tại Đức năm 2022

 • 16-12-2022

Tổ chức du lịch Châu Âu cho khách hàng thân thiết năm 2022

Tổ chức du lịch Châu Âu cho khách hàng thân thiết năm 2022

 • 16-12-2022

Chương trình Về Nguồn tại Côn Đảo năm 2022

Chương trình Về Nguồn tại Côn Đảo năm 2022

 • 16-12-2022

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Bình Dương năm 2022

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Bình Dương năm 2022

 • 27-10-2022

GIẢI GOLF VIDIPHA TẠI HÀ TĨNH

GIẢI GOLF VIDIPHA TẠI HÀ TĨNH

 • 16-09-2022

Thông báo về việc thay đổi chức danh của cán bộ.

Thông báo về việc thay đổi chức danh của cán bộ.

 • 17-08-2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 8/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 8/2022

 • 04-07-2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 7/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 7/2022

 • 28-06-2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

 • 28-04-2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 • 28-01-2022

ĐH Đồng cổ đông Vidipha bất thường năm 2021

ĐH Đồng cổ đông Vidipha bất thường năm 2021

 • 28-01-2022

Tổng kết năm 2021

Tổng kết năm 2021

 • 28-10-2021

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 • 28-10-2021

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020